ADAM LITWIN

Strona Główna / Instruktorzy / ADAM LITWIN

Instruktor Contra Tac: Adam Litwin

Konsultant ds. bezpieczeństwa koncernów globalnych, IK (infrastruktury krytycznej), obiektów
podlegających obowiązkowej ochronie, instytucji finansowych oraz firm krajowych o zasięgu
międzynarodowym w specjalności:

– projektowanie modeli bezpieczeństwa,
– optymalizacji i efektywności istniejących modeli bezpieczeństwa

Założyciel Grupy Protectal, która od 2009 r na podstawie Koncesji MSWiA świadczy usługi
w zakresie:

– Fizycznej ochrony osobistej SUFO – broń do celów ochrony osób i mienia
– Zabezpieczenia Technicznego
– Szkolenia – placówka oświatowa posiadająca własnych instruktorów, infrastrukturę
szkoleniową, strzelnicę oraz broń do celów szkoleniowych.
– W przeszłości marynarz, ochroniarz, agent ochrony osób o specjalnym statusie społecznym.
– Wieloletni szkoleniowiec i instruktor European Security Academy (ESA) o specjalności
ochrony osobistej, ochrony morskiej, a także w zakresie wyszkolenia strzeleckiego oraz
taktyki.
– Pracował w strefach i krajach wysokiego ryzyka – High Risk Area (HRA)
– Legitymuje się krajowymi i międzynarodowymi uprawnieniami zawodowymi:
– Security Industry Authority UK – SIA CPO licence
– Highfield – instructor CPO L3 International
– BTEC/Pearson instructor CPO L3 SIA Standard
– City & Guilds instructor ESA International PSD
– Instruktor wyszkolenia strzeleckiego oraz taktyki i techniki interwencji
– POF, PZT – dopuszczenie do pracy z bronią od 2009 r
– Instruktor walki w bliskim kontakcie